Ataköy Towers B Blok No: 20-2 D.66 İstanbul info@arrivatrans.com

Gümrükleme Hizmetleri

2012

Yılından Beri

#GoBeyond

Gümrükleme HİZMETLERİ

İhracat Gümrüklemesi

 • Eşyanın yetkili acenta ya da ambara teslimi
 • Faturanın düzenlenmesi
 • ATR, EUR1; Menşe Şehadetnamesi vb. belgelerin takibi
 • Ticaret Odası tasdiklerinin alınması
 • İhracatçı Birlikleri tasdiki alınması
 • Gümrük çıkış beyannamesi yazımı ve işlemlerin takibi
 • Beyanname kapamalarının firmaya teslimi
 • Geçici çıkış ya da geçici girişlerde sürelerin takibi
 • Dahilde işleme izin belgesine tâbi işlemlerin takibi

  İthalat Gümrüklemesi

 • Ordino alımı
 • İthalat evraklarının firmadan alımı
 • G.T.İ.P. tesbiti
 • Maliyet hesaplaması ve firmaya sunumu
 • Sigorta ve gerekli banka işlemlerinin takibi
 • Gümrük beyannamesi yazılımı ve işlemlerin takibi
 • Gümrükleme işlemi biten eşyanın teslimi
 • Söz konusu eşya ile ilgili evrakların (ardiye, ordino, vergi vb. makbuzların firmaya teslimi)